Jag hjälper ditt företag
att lyckas med digitala projekt.

Det handlar om kunskap, kommunikationsförmåga,
affärsförståelse, och inte minst erfarenhet.

OM MIG

Henrik Skotth

Entreprenör. Webbkonsult. Programmerare.

Tack vare 15 års erfarenhet av digitala projekt, med allt från entreprenörer till ledande designbyråer, kan jag ge ditt företag de allra bästa förutsättningarna att lyckas.

Bakgrund & Utbildning

Tjänster jag utför

Min kärnverksamhet är webbutveckling. Jag har ett eget team av utvecklare vilket gör det möjligt för mig att genomföra både små och stora projekt. Min förståelse för strategi och affärsutveckling gör att jag ofta har en bred roll som också innefattar rådgivning, och min erfarenhet av att driva projekt gör det möjligt för mig att hjälpa organisationer att genomföra tekniska projekt på bästa sätt.

Erfarenhet

Genom åren har jag haft förmånen att jobba med bolag som Rebtel, Bonnier Tidskrifter, SKF och Ancestry.com. Bland mina kunder idag finns exempelvis varumärkesbyrån Identity Works, städhjälpsbolaget Hemfrid, klädgrossisten Wiges, och hörlursmärket VAIN STHLM.

Bakgrund & Utbildning

  • Började programmera på lågstadiet i slutet av 80-talet, på en gammal avlagd Apple II:a.
  • Har varit aktiv inom systemutveckling på Internet sedan webbens ankomst i mitten av 90-talet.
  • Master i informatik, Systemvetenskap, från Göteborgs Universitet, med specialisering inom Business Informatics.

Kompetens

Teknisk kompetens

Utveckling

Jag har nästan 30 års erfarenhet av programmering, varav över 16 år professionellt på webben. De senaste åren har jag dessutom rekryterat ett duktigt team av utvecklare, och många av de projekt jag jobbar med byggs därför idag helt internt. Min personliga spetskompetens ligger idag inom WordPress och frontend samt UI/UX.

Projektledning

Projektledning

Jag har drivit en stor mängd projekt sedan början av 2000-talet. Mina erfarenheter gör det möjligt för mig att hjälpa företag att utföra tekniska projekt på bästa möjliga sätt. Jag hjälper organisationer med kravställning och uppföljning i projekt där en tredje part redan finns på plats som teknisk utförare.

Digital strategi

Digital strategi

Mitt arbete innefattar ofta mer än bara teknik. Min långa och breda erfarenhet av en stor mängd olika verksamheter har gett mig en unik möjlighet att bidra med strategi och affärsutveckling. Jag använder dessa kunskaper för att kunna leverera en lösning som inte bara fungerar, utan även löser rätt problem med rätt resultat.

Med tekniken som bas och med förståelse för affärsnytta kan jag erbjuda unika insikter och tjänster där dessa olika områden möts.

Kunder

Bonnier Tidskrifter
Identity Works
Wiges
Sinch
Bonnier Tidskrifter
http://bonniertidskrifter.se/

Bonnier Tidskrifter

Uppdrag:
Framtagande av modernare och mer social webbplattform
Min roll:
Konceptutveckling och projektledning.
Team:
Intern teknikavdelning, redaktioner och chefredaktörer.

Bonnier Tidskrifter skulle ta fram en ny plattform för sina tidningar. De gamla webbplatserna var mycket begränsade och innehöll inga moment alls av kommunikation mellan redaktionen och besökare, eller mellan olika besökare. Målet med projektet var därför att ta fram en ny plattform som skulle lösa detta.

Min roll, förutom att ta fram själva konceptet, var att jobba som projektledare och fungera som redaktionens kontakt med den interna teknikavdelningen. Första tidningen som skulle genomföra omvandlingen var Kamratposten där jag jobbade nära redaktionen för att ta fram konceptet både övergripande och specifikt för tidningen.

Identity Works
http://identityworks.se

Identity Works

Uppdrag:
Webblösningar för digitala projekt.
Min roll:
Webbutveckling, teknisk projektledning och strategi.
Team:
Designers och projektledare på Identity Works.

Identity Works är en av Sveriges ledande design- och varumärkesbyråer. Idag finns digitala aspekter med som en aspekt av de flesta projekt, och ofta tar man fram koncept även för webb och mobila lösningar. I många fall står man även för de tekniska implementationerna. Identity Works behövde här en partner som på ett flexibelt sätt kunde lösa de varierande tekniska behov man möter i olika projekt.

Min roll på Identity Works är att jobba som en del av det digitala teamet, stå för teknisk expertis och tillsammans med mitt eget tekniska team bygga de webbplatser som byråns kunder efterfrågar.

Wiges
http://www.wiges.se

Wiges

Uppdrag:
Löpande arbete med Wiges webbplatser och andra digitala plattformar.
Min roll:
Webbutveckling och strategi.
Team:
Säljchef, VD och projektledare på Wiges, samt externa webbdesigners.

Wiges AB är ett expanderande kunskapsföretag inom klädbranschen. De utvecklar sin webb, e-handel, mobilt och sociala medier. Wiges ligger i framkant i branschen när det gäller miljö, social rättvisa och kvalitet, och vill ligga i framkant även på nätet.

Jag har under många år hjälpt Wiges att ständigt förnya sin digitala närvaro. Det handlar om att bidra med vägval, stödja löpande uppdateringar och bygga nya tekniska lösningar vid större uppdateringar.

Sinch
www.sinch.com

Sinch

Uppdrag:
Utveckling av Sinch.com
Min roll:
Webbutveckling
Team:
Marknadsavdelning och designers på Sinch

Sinch grundades 2014 som en avknoppning från IP-telefonibolaget Rebtel. Sinch gör det möjligt för utvecklare att snabbt och enkelt lägga till bland annat telefonitjänster i sina appar. Webbplatsen Sinch.com är navet i bolagets kommunikation och marknadsföring.

Jag har byggt webbplatsen som togs fram till starten 2014, och utvecklar den löpande sedan dess.

KONTAKT